Hier kunnen wij geen definitieve uitspraken over doen, omdat Sociale Hygiëne in elk land anders geregeld is. Wellicht dat je bij het IDW meer informatie kan krijgen hierover. Zie daarvoor onder andere hun website, www.idw.nl.