Het is mogelijk om bij Mijn Sociale Hygiëne een examen met extra tijd af te leggen, in het geval van dyslexie. Voordat het examen geboekt wordt, dien je een dyslexieverklaring van een deskundige aan Mijn Sociale Hygiëne overhandigen of e-mailen. Voor andere examenvormen dien je contact op te nemen met de SVH, telefoonnummer 088 - 050 1500 of per mail via info@svh.nl