Het lesmateriaal kunnen de kandidaten zelf via het internet bestellen. Dit kan via de website van SVH. Dit zit niet inbegrepen bij de examenboeking.