Voor de kosten van de diverse flextoetsen verwijzen wij je graag naar onze tarievenlijst.